Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους για το 1ο Κεφάλαιο Α.Ο.Δ.Ε. (ΕΠΑ.Λ.)

Ακολουθήστε τον σύνδεσμό, για απαντήσετε στις ερωτήσεις :


https://docs.google.com/form

 

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

ΠΕ 18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων