Συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο , η χρήση του το κάνει να είναι χρήσιμο ή βλαβερό για ένα παιδί ή έφηβο. Όλοι πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σύνεση και φειδώ. Ώστε να μην καταλήξουμε να χρησιμοποιεί αυτό, εμάς.

Είναι χρήσιμο εργαλείο όταν μας βοηθά στα μαθήματα μας , στην εξερεύνηση του κόσμου , στην επικοινωνία (όχι αποκλειστική) με άλλους ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη με τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα.
Είναι εργαλείο όταν μπορούμε να διασκεδάσουμε παίζοντας ένα παιχνίδι .

Είναι εργαλείο όταν μας βοηθά να κάνουμε έρευνα αγοράς. Μας βοηθά να αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που η παραδοσιακή αγορά δεν μπορεί να μας προσφέρει.

Μπορεί να γίνει βλαβερό για την υγείας μας , την ανάπτυξη της προσωπικότητας μας, την σωματική μας ακεραιότητα , την επαγγελματική μας εξέλιξη όταν το χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά και αποκλειστικά .

Παν μέτρον Άριστο.