Τι είναι πληθωρισμός ;

Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός (οπότε μιλάμε για αποπληθωρισμό), όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία την τελευταία δεκαετία.

Δεν είναι κατανοητά όλα αυτά ; Θα μας βοηθήσει ένα μικρό βιντεάκι :

Περισσότερα εδώ