15 ημέρες στο UNICypros

15 ημέρες στο UNICypros

Για 15 ημέρες μετακομίσαμε την σχολική μας τάξη από την Μύκονο στο πανεπιστήμιο Κύπρου UNIC. Η θεωρία διαδέχονταν την πράξη, για δύο εβδομάδες γίναμε φοιτητές βάζοντας υψηλούς ακαδημαϊκούς στόχους.

Στο πρόγραμμα erasmus συμμετείχαν οι μαθητές Β’ & Γ’ ΕΠΑ.Λ. οικονομίας του επαγγελματικού λυκείου Μυκόνου καθώς και μερικοί μαθητές της Α’ . Συνολικά το πρόγραμμα το παρακολούθησαν 34 μαθητές (με 5 συνοδούς).

Η δημοσίευση αυτή, θα εμπλουτιστεί με περισσότερες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό στο μέλλον.


Στο πανεπιστήμιο για την θεωρία

Στην αίθουσα 


Στο δωμάτιο για πρακτική άσκηση

Στις φωτογραφίες έχει χρησιμοποιηθεί φίλτρο του photoshop, για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.