Στιγμές μας

THE MALL ATHENS 16/02/2024 – To ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ στη μαθητική εμπορική έκθεση jagreece

Τομέας : Οικονομίας & Διοίκησης

Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον. Πλάτων Φιλόσοφος (427-347 π.Χ.)