Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 2017

Λουξ - Φυσική Ελληνική ΑπόλαυσηΕικόνα της επιχείρησης σας :
α. Αγορά αναψυκτικών στην Ελλάδα.
β. ΛΟΥΞ – ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟ
γ. http://www.inr.gr/?p=a3089 ? 1 εκ ευρώ, το κόστος Marketing Plan

Ενότητες εργασίας
1. Στοιχεία εταιρίας (ιστορικά)

Από το διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στοιχεία για την εταιρία σας.

https://www.loux.gr/index.php/about-us/who-we-are/history

Κείμενο και φωτογραφίες.

2. Ανάλυση αγοράς.

Από το διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στοιχεία για το μερίδιο αγοράς για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα αναψυκτικά . Σχεδιάγραμμα (πίτα) 

3. Πληροφορίες για τα τμήματα της αγοράς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιχείρηση.

Μία έκθεση για να το τμήμα της αγοράς που θα επικεντρωθείτε . Λόγους και αιτίες που κάνατε αυτήν την επιλογή.

4. Τη στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ.

Από το βιβλίο ΑΟΔΕ (πηγή παρακάτω) μπορείτε να διαβάσετε και να ετοιμάσετε την δική σας στρατηγική.

5. Το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του, τους προϋπολογισμούς.

Μία έκθεση για τα χρήματα (1 εκατομμύριο) που θα ξοδέψετε .

6. Την έκθεση κερδών και ζημιών.

Πίνακας με κέρδη και ζημιές.

Διαβάστε τις πηγές που σας έχω αναρτήσει.

Πηγές για την εργασία σας : Στο σχολικό βιβλίο σελίδα 58-63 ? Το βιβλίο ΑΟΔΕ σελίδα : 85-90 ? Σημειώσεις από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ? Στην Ιστοσελίδα του τμήματος : http://users.sch.gr/kpapakons θα αναρτηθούν οι σημειώσεις και το Βιβλίο ΑΟΔΕ.

? Βαθμολογία : Πρωτοτυπία ? Απλότητα ? Ολοκληρωμένη ? Τεκμηριωμένη επιστημονικά.
? Η εργασία θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (word).
? Να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα, θα αναρτώνται πληροφορίες που σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

Ημερομηνία παράδοσης εργασίας : 26/05/2021

Σημαντικό ! Αν δεν έχετε κειμενογράφο (word) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το libreoffice : https://el.libreoffice.org/download/