Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα σχολικά βιβλία που αφορούν το μάθημα Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ), τόσο στο Ελληνικό γενικό και επαγγελματικό λύκειο, όσο και στην Κύπρο.

1. ΑΟΔΕ – Γενικό & Επαγγελματικό Λύκειο

2. Μάνατζμεντ – Λύκειο Κύπρου

Αφήστε μια απάντηση