Άσκηση Επιμερισμού Εμμέσου Κόστους σε ένα γυμναστήριο

Άσκηση Επιμερισμού Εμμέσου Κόστους σε ένα γυμναστήριο

Άσκηση Επιμερισμού Εμμέσου Κόστους με βάση τα Τετραγωνικά Μέτρα

Στοιχεία:

 • Γυμναστήριο με 3 αίθουσες:
  • Αίθουσα αερόμπικ: 50 τ.μ.
  • Αίθουσα βαρών: 30 τ.μ.
  • Αίθουσα γραφείων: 20 τ.μ.

Κόστος:

 • Ενοίκιο: €1.000
 • Διάφορα έξοδα: €500

Στόχος:

Επιμερισμός του εμμέσου κόστους (€1.500) στις 3 αίθουσες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα.

Θεωρία :

Άμεσο κόστος:

 • Ονομάζεται άμεσο το κόστος που μπορεί να συνδεθεί άμεσα με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
 • Χαρακτηρίζεται από εύκολη ιχνηλάτηση και σαφή σχέση με το παραγόμενο προϊόν.
 • Παραδείγματα άμεσου κόστους:
  • Αγορά πρώτων υλών
  • Μισθοί εργατών που εργάζονται απευθείας στην παραγωγή
  • Δαπάνες ενέργειας που σχετίζονται με την παραγωγή

Έμμεσο κόστος:

 • Ονομάζεται έμμεσο το κόστος που δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
 • Συνδέεται με πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες και η ιχνηλάτησή του σε ένα μόνο προϊόν είναι δύσκολη.
 • Παραδείγματα έμμεσου κόστους:
  • Ενοίκιο
  • Δαπάνες γραφείου
  • Μισθοί διοικητικού προσωπικού
  • Αποσβέσεις εξοπλισμού

Συνοψίζοντας:

 • Άμεσο: Συνδέεται άμεσα με το προϊόν, εύκολη ιχνηλάτηση.
 • Έμμεσο: Συνδέεται με πολλά προϊόντα, δύσκολη ιχνηλάτηση.

Χρησιμότητα:

 • Ο διαχωρισμός άμεσου και έμμεσου κόστους είναι σημαντικός για:
  • Υπολογισμό κόστους παραγωγής
  • Λήψη αποφάσεων
  • Καθορισμό τιμών
  • Αξιολόγηση κερδοφορίας

Παραδείγματα:

 • Εργοστάσιο παραγωγής:
  • Το κόστος των πρώτων υλών και των εργατών παραγωγής είναι άμεσο.
  • Το ενοίκιο και οι μισθοί διοίκησης είναι έμμεσο.
 • Εστιατόριο:
  • Το κόστος των τροφίμων και των ποτών είναι άμεσο.
  • Το ενοίκιο και οι μισθοί σερβιτόρων είναι έμμεσο.

Σημείωση:

 • Η διάκριση άμεσου και έμμεσου κόστους μπορεί να μην είναι πάντα σαφής.
 • Ορισμένα κόστη μπορεί να θεωρούνται άμεσα σε μια περίπτωση και έμμεσα σε μια άλλη.

Αφήστε μια απάντηση