Τα μαθήματα της β’ και γ’ οικονομίας & διοίκησης

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως

Read More

Ασκήσεις ΑΟΔΕ 1ο Κεφάλαιο : Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα Μέρος Α’

Άσκηση 1η Μία επιχείρηση τον Ιούνιο του 2020 παρήγαγε 7.000 μονάδες προϊόντος απασχολώντας 5 εργάτες. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους παρήγαγε 5.000 με άγνωστο αριθμό

Read More

Απουσίες

[php_everywhere] Απουσίες – Βαθμολογία – Χρήστης – Λογαριασμός – Αποσύνδεση Οι απουσίες σου είναι αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου myschools. Πρέπει να επικοινωνείς

Read More