Εργασίες (εκτενείς) του τομέα διοίκησης και οικονομίας

Πίνακας περιεχομένων Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αρχές Μάρκετινγκ Αρχές Λογιστικής Σύγχρονες Συναλλαγές Αρχές δικαίου Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε. Δομή εργασίας (οδηγίες) Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εργασία 1η. Εφοδιαστική

Read More

Ασκήσεις ΑΟΔΕ 1ο Κεφάλαιο : Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα Μέρος Α’

Άσκηση 1η Μία επιχείρηση τον Ιούνιο του 2020 παρήγαγε 7.000 μονάδες προϊόντος απασχολώντας 5 εργάτες. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους παρήγαγε 5.000 με άγνωστο αριθμό

Read More