Υπόδειγμα καταστατικού εργατικού σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» Άρθρο 1 Ιδρύεται

Read More

Εμπορική επιστολή – Επιχειρηματική αλληλογραφία

Σημασία της εμπορικής αλληλογραφίας. Η εμπορική αλληλογραφία αποτελεί σημαντικό παράγοντα των εμπορικών δο­σοληψιών. Η σπουδαιότητα της εμπορικής αλληλογραφίας βρίσκεται στο γεγονός ότι κα­λύπτει οργανωτικές, οικονομικές

Read More