Παιχνίδι στο χρηματιστήριο

Αθανάσιος Σταυρακούδης. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1968. Είναι επίκουρος καθηγητής Υπολογιστικής Προσομοίωσης στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περισσότερα… Περιγραφή ενός παιχνιδιού στο χρηματιστήριο. Παράδειγμα κίνησης μιας μετοχής.

Read More