Δραστηριότητα Excel 2017 (Β ΕΠΑ.Λ.)

Αποτέλεσμα εικόνας για excel

Δραστηριότητα 01 :

Αφού κατεβάσετε τα αρχεία test1 ? test2 ? test3 στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Να ανοίξετε διαδοχικά τα αρχεία word και να εκτελέσετε τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτά.

Test 1 : https://www.dropbox.com/s/3ndpz52kfy3wpi3/test1.doc?dl=0

Test 2 : https://www.dropbox.com/s/9canylja1589wc9/test2.doc?dl=0

Test 3 : https://www.dropbox.com/s/ihyqxw9n4ekpds4/test3.doc?dl=0

Δραστηριότητα 02 :

 http://computerfriends.edu.gr/tests/excel/TestExcel_1/index.html

Δραστηριότητα 03 :

 https://www.dropbox.com/s/3tgee3f2po5nhug/2017_10_09.xls?dl=0