Εργασίες (εκτενείς) του τομέα διοίκησης και οικονομίας

Εργασίες (εκτενείς) του τομέα διοίκησης και οικονομίας

Πίνακας περιεχομένων

Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Αρχές Μάρκετινγκ
Αρχές Λογιστικής
Σύγχρονες Συναλλαγές
Αρχές δικαίου
Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε.
Δομή εργασίας (οδηγίες)


Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εργασία 1η. Εφοδιαστική αλυσίδα : Ανάπτυξη και εξέλιξη της Εφοδιαστικής/Logistics. Σημασία της Εφοδιαστικής για τον Καταναλωτή, τις Επιχειρήσεις και το Περιβάλλον. Στόχοι της Εφοδιαστικής/Logistics. Βασικές καθημερινές λειτουργίες της Εφοδιαστικής/Logistics.

Εργασία 2η. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Εφοδιαστική/Logistics : Η έννοια του πελάτη. Η έννοια της αξίας. Η έννοια της ποιότητας. Χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα αγαθά από τις υπηρεσίες. Διαχείριση παραπόνων.

Εργασία 3η. Οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών κέντρων : Η εξέλιξη της αποθήκης σε κέντρο διανομής. Αρχές αποθήκευσης. Οι λειτουργίες της αποθήκευσης. Επιλογή συστήματος αποθήκευσης. Οχήματα αποθήκης. Κόστος και έλεγχος αποδοτικότητας αποθήκης.

Εργασία 4η. Διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών : Έννοια και η σημασία των αποθεμάτων. Είδη/ τύποι αποθεμάτων. Κόστη που σχετίζονται με τα αποθέματα.  Συστήματα διαχείρισης παραγγελιών. Σημασία και βασικές έννοιες αγορών-προμηθειών. Αξιολόγηση προμηθευτών.

Εργασία 5η. Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων : Βασικά χαρακτηριστικά μέσων μεταφοράς. Σύγκριση και επιλογή μεταξύ Μέσων Μεταφοράς. Ο ρόλος της Ελλάδας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Βασικές υποδομές μέσων μεταφοράς.

Εργασία 6η. Φυσική διαχείριση προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Πληροφορική στην εφοδιαστική αλυσίδα : Φυσική διαχείριση προϊόντων. Νέες τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας και σήμανσης: RFID και λέιζερ. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Τα συστήματα E.R.P. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Εργασία 7η. Βιωσιμότητα και εφοδιαστική αλυσίδα. Βιωσιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρακτικές προς επίτευξη ««πράσινων»» εφοδιαστικών αλυσίδων. Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων.


Αρχές Μάρκετινγκ

Εργασία 1η. ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : Έννοια και ορισμός του Marketing. Πεδία εφαρμογής του Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ στις Μ.Μ.Ε.

Εργασία 2η. ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : Το Μίγμα του Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες. Η Νέα διάσταση του Μίγματος Μάρκετινγκ. Από τα 4Ps στα 4 Cs του Μίγματος Μάρκετινγκ.

Εργασία 3η.  Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ : Οι θεωρίες συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων ή προσωπικών υπηρεσιών. Οι κατηγορίες των καταναλωτών. Κατηγορίες αγοραστών. Η αγοραστική συμπεριφορά στην πράξη.

Εργασία  4η. Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : Η τµηµατοποίηση της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων. Η τµηµατοποίηση της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Η τµηµατοποίηση της αγοράς στις υπηρεσίες. Πότε ένα τμήμα της αγοράς είναι ελκυστικό για την επιχείρησή σας. Πώς θα τµηµατοποιήσετε εύκολα την αγορά σας.

Εργασία 5η. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : Η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές του Porter. Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές του G. Day.

Εργασία 6η. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ : Τι είναι η έρευνα αγοράς. Τα είδη της έρευνας αγοράς. Η δημιουργία και η λειτουργία του ερωτηματολογίου.

Εργασία 7η. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : Η εξέλιξη των τεχνολογιών φέρνει την εταιρεία κοντά στον πελάτη. Το Ιντερνέτ αλλάζει την αγορά.


Αρχές Λογιστικής

Εργασία 1η.  Λογιστική : Εννοιολογική οριοθέτηση της Λογιστικής. Διακρίσεις της Λογιστικής.

Εργασία 2η. Αξιολόγηση Στοιχείων Κόστους για τη Λήψη Αποφάσεων : H έννοια του Nεκρού Σημείου – NΣ (BreakEven Point – BEP). ΝΣ και Λειτουργική Μόχλευση (BEP and Operating Leverage).

Εργασία 3η. Διαδικασίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών : Προϋπολογισμοί πωλήσεων και παραγωγής. Ταμειακός προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός επενδύσεων.


Σύγχρονες Συναλλαγές

Εργασία 1η. Κρυπτονομίσματα : Τι είναι και πως λειτουργούν. Πως λειτουργεί το mining των κρυπτονομισμάτων. Τι είναι η NFT. Τι είναι το DeFi. Τύποι κρυπτονομισμάτων. Συναλλαγματική ισοτιμία. Η άποψη σας για τα Κρυπτονομίσματα.

Εργασία 2η. Βασικά παραστατικά :  Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών. Βασικά παραστατικά και τρόπος συμπλήρωσης τους (απόδειξη, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, τιμολόγια δελτίο αποστολής, απόδειξη είσπραξης, απόδειξη πληρωμής).

Εργασία 3η. Χρήμα : Ιστορική αναδρομή. Είδη χρήματος. Πλαστικό χρήμα (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες). Πληθωρισμός. Συνάλλαγμα.


Αρχές δικαίου

Εργασία 1η. Εργατικό δίκαιο : Βασικές αρχές. Πηγές εργατικού δικαίου. Εργασία (μορφές). Εξαρτημένη εργασία. Υπάλληλοι και Εργάτες. Μισθός. Έννοια της συμβάσεως εργασίας. Κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας.

Εργασία 2η. Αστικό δίκαιο : Βασικές αρχές. Διάκριση του Αστικού Δικαίου. Διαταγή πληρωμής – Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης – Άμυνα οφειλέτη. Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας εταιρείας – άρση – Κάμψη της νομικής αυτοτέλειας.

Εργασία 3η. Εμπορικό δίκαιο : Βασικές αρχές. Εμπορικά βιβλία. Υποχρεωτικά. Προαιρετικά. Εμπορικές πράξεις. Εταιρίες (Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ι.Κ.Ε.). Αθέμιτος ανταγωνισμός.


Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε.

 1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
 2. Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα και Αειφορία
 3. Διοίκηση Πωλήσεων
 4. Χρησιμότητα και καθολική εφαρμογή του Μάνατζμεντ
 5. Δημιουργικότητα και Καινοτομία στις επιχειρήσεις
 6. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
 7. Η παρακίνηση στο χώρο εργασίας
 8. Αποτελεσματική ομάδα και συνεργασία
 9. Το κόστος παραγωγής
 10. Ανεργία και οικονομικοί κύκλοι

Δομή εργασίας (οδηγίες)

 • Το Εξώφυλλο

Το Εξώφυλλο είναι φύλλο τετραδίου διαστάσεων Α4. Στο εξώφυλλο αναφέρεται το όνομα του ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ και το τμήμα (Διοίκηση και Οικονομία). Στο κέντρο του εξώφυλλου, με έντονα  γράμματα και κεφάλαια αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας. Στο εξώφυλλο θα περιλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή (Επώνυμο – Όνομα – Τομέας κλπ).

 • Ο Πίνακας Περιεχομένων

Σ’ αυτόν τον πίνακα γράφονται οι τίτλοι των Κεφαλαίων του κειμένου της εργασίας με την αντίστοιχη σελίδα που βρίσκονται στο κείμενο της εργασίας.

 • Κύριος Μέρος – Θεωρητική ανασκόπηση της σχετικής

Η εργασία για να βαθμολογηθεί θα πρέπει να είναι χειρόγραφη, ο γραφικός χαρακτήρας και γενικά η εικόνα να συνάδει με την επιμέλεια που έχει επιδείξει ο μαθητής στην εκπόνηση της.  Το μέγεθος της εργασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία σελίδα (μέγεθος, χαρτί Α4) ενώ θα έχουν υιοθετηθεί λογικές αποστάσεις παραγράφων. Το κείμενο να έχει λογική συνάφεια και συνέχεια σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται κάθε φορά (δηλαδή να μην είναι αντιγραφή διαφορετικών κειμένων που δε βγάζουν νόημα).

 • Βιβλιογραφία

Στο τέλος θα πρέπει να γράψετε τις πηγές (βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) που αντλήσατε τις πληροφορίες σας.

Γενικές Οδηγίες για να εκπονήσετε την εργασία σας στο επαγγελματικό λύκειο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Έρευνα: Ξεκινήστε με μια λεπτομερή έρευνα για το θέμα σας. Αναζητήστε βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες και άλλες πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα σας. Κρατήστε σημειώσεις για τα βασικά σημεία και τις πηγές που θα χρησιμοποιήσετε.

Σχεδιασμός: Καθορίστε τη δομή της εργασίας σας. Αποφασίστε ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα και πώς θα οργανώνονται αυτές οι ενότητες. Δημιουργήστε έναν αρχικό πίνακα περιεχομένων, ώστε να έχετε μια επισκόπηση της δομής της εργασίας σας.

Συλλογή υλικού: Συλλέξτε όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε τα επιχειρήματα και τις ιδέες σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποσπάσματα από βιβλία, παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις, γραφήματα, διαγράμματα, στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες που υποστηρίζουν την άποψή σας.

Γράψιμο: Ξεκινήστε την εκπόνηση της εργασίας σας ακολουθώντας τη δομή που καθορίσατε. Γράψτε καθαρά και συνοπτικά, ακολουθώντας μια λογική ροή στην παρουσίαση των επιχειρημάτων και των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιήστε τις πηγές σας για να υποστηρίξετε τις θέσεις σας και να προσθέσετε αξιόπιστο υλικό στην εργασία σας.

Αναθεώρηση και επεξεργασία: Αφού ολοκληρώσετε το πρώτο προσχέδιο της εργασίας σας, αναθεωρήστε το για να διορθώσετε οποιαδήποτε γραμματικά, συντακτικά ή λογικά λάθη. Επιπλέον, ελέγξτε τη συνοχή της εργασίας σας και βεβαιωθείτε ότι οι ιδέες σας είναι σαφείς και καλά δομημένες.

Αναφορές και βιβλιογραφία: Μην ξεχάσετε να προσθέσετε αναφορές στις πηγές σας. Χρησιμοποιήστε το σωστό στυλ αναφοράς που σας έχει ζητηθεί και δηλώστε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσατε στη βιβλιογραφία σας.

Αφήστε μια απάντηση