Εργαστήριο Οικονομίας ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου

Εργαστήριο Οικονομίας ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου

Στο ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου δημιουργήθηκε και λειτουργεί από 1/9/2017 το εργαστήριο Οικονομίας & Διοίκησης.

Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν τα μαθήματα του τομέα, με την βοήθεια των Η/Υ .

Μαθήματα

  1. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα.
  2. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική.
  3. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.
  4. Αρχές Λογιστικής 
  5. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

!