Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο Α.Ο.Δ.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο Α.Ο.Δ.

Κεφάλαιο 1ο Α.Ο.Δ.

/28
1 votes, 5 avg
12
Created on

Α.Ο.Δ. 1ο Κεφάλαιο 1001

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο 1ο Κεφάλαιο του Α.Ο.Δ.

1 / 28

Ο δείκτης δημοσίου χρέους μίας χώρας ανήκει στο:

2 / 28

Οι μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς την επίτευξη οικονομικού οφέλους.

3 / 28

Στον Τριτογενή Τομέα Παραγωγής περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες.

4 / 28

Σύμφωνα με την κατάταξη που επικρατεί στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως μικρές όταν απασχολούν έως 20 άτομα, μεσαίες όταν απασχολούν από 20 έως 100 και μεγάλες όταν απασχολούν πάνω από 100.

5 / 28

Αντικειμενικός σκοπός όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η πραγματοποίηση του μέγιστου κέρδους.

6 / 28

Η κοινωνικοποίηση διαφέρει από την κρατικοποίηση ως προς τον σκοπό εξαγοράς.

7 / 28

Οι πολυεθνικές εταιρίες εγκαθίστανται κυρίως σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.

8 / 28

Εθνικές Επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μόνο σε μία χώρα.

9 / 28

Η δια βίου εκπαίδευση εντάσσατε στο κοινωνικό περιβάλλον.

10 / 28

Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζεται συνήθως από τη χώρα προέλευσης τής εταιρίας και τα στελέχη που προσλαμβάνονται είναι δυναμικά με γνώσεις της τοπικής αγοράς.

11 / 28

Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει:

12 / 28

Οι μεικτές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με τη σταδιακή εξαγορά από το κράτος τμήματος των μετοχών μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

13 / 28

Η εμπορική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο των Τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.

14 / 28

Κάθε επιχείρηση είναι παραγωγική μονάδα.

15 / 28

Κάθε παραγωγική μονάδα είναι απαραίτητα και επιχείρηση

16 / 28

Οι εθνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους συντελεστές παραγωγής.

17 / 28

Μία επιχείρηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της, όταν χρησιμοποιεί παλιά τεχνολογία και ξεπερασμένες τεχνικές παραγωγής.

18 / 28

Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών.

19 / 28

Μία επιχείρηση με όλες τις λειτουργίες της συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας.

20 / 28

Όλοι οι ιδιωτικοί φορείς που θεωρούνται κερδοσκοπικοί.

21 / 28

Συνήθως στις μεικτές επιχειρήσεις, το κράτος διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τη διεύθυνση και να αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους.

22 / 28

Τα Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν την Κεντρική Διοίκηση

23 / 28

Στον ∆ευτερογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση.

24 / 28

Οι Γερμανικές εταιρίες ζητούν τα πιστοποιητικό της σειράς ISA για να συνεργασθούν με ξένες εταιρίες και να εισάγουν τα προϊόντα τους.

25 / 28

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και υψηλή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν μεγάλο όγκο παραγωγής με πολύ χαμηλό κόστος (οικονομίες κλίμακας).

26 / 28

Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν και δημοσίευσαν μαζί με τον οικονομικό τους ισολογισμό και κοινωνικό ισολογισμό.

27 / 28

Στην Ελλάδα επικρατέστερες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, κατά μέσο όρο, απασχολούν 30 άτομα.

28 / 28

Στην οικονομική λειτουργία της επιχείρησης εμπεριέχεται:

Your score is

0%

Please rate this quiz

Αφήστε μια απάντηση