Εθισμός στο διαδίκτυο

Τα τελευταία χρόνια ο χρόνος που αναλώνει ο μέσος χρήστης συνδεδεμένος στο διαδίκτυο είναι ολοένα και περισσότερος. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί ενίοτε και σε μια μορφή εξάρτησης από αυτό.

Πολλά παιδιά έχουν εθιστεί για αρκετό καιρό στο διαδίκτυο (κυρίως στα διαδικτυακά παιχνίδια) ?ε αποτέλεσ?α να χάνουν την επικοινωνία ?ε τον έξω κόσ?ο.

Παρά το γεγονός ότι ο εθισ?ός στο ?ιαδίκτυο είναι ?ια σχετικά νέα ?ορφή εξάρτησης έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, που έχει δυσ?ενείς επιδράσεις στην ψυχική υγειά, και ?πορεί να οδηγήσει ακό?α και στο θάνατο. Υπολογίζεται ότι το 10% του πληθυσ?ού των ΗΠΑ πάσχει από εθισ?ό στο διαδίκτυο ενώ στην χώρα ?ας το 18% των Ελλήνων ε?φανίζουν περιοδικά ή συχνά προβλή?ατα ?ε την κατάχρηση του διαδικτύου ενώ το 1% θεωρείται ήδη εθισ?ένο.

Τα τυπικά συ?πτώ?ατα του εθισ?ού στο ?ιαδίκτυο είναι καταρχήν ψυχολογικά, ?ε βασικά την ευφορία ?προστά στο pc και την ανικανότητα από το χρήστη να περιορίσει ή να διακόψει τη δραστηριότητα αλλά και σω?ατικά όπως η?ικρανίες, διαταραχές ύπνου, ?υοσκελετικές παθήσεις κ.α.

Το ση?αντικότερο πράγ?α που θα χρειαστεί να κάνουν οι γονείς προκει?ένου να ?πορέσουν να ελέγξουν αποτελεσ?ατικά τη χρήση του ?ιαδίκτυο από τα παιδιά τους, είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το ?έσο. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς κάποιες φορές να χρησι?οποιούν το ?ιαδίκτυο ?αζί ?ε το παιδί, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή ?πορεί να αποτρέψει την ε?φάνιση ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδων.
Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ο υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο δω?άτιο του παιδιού, ώστε να ελέγχεται διακριτικά η δραστηριότητα του παιδιούστο Ίντερνετ.