Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑ.Λ.

ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

(κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις σχολικού έτους 2018-2019 και εφεξής)

 Α΄ ΤΑΞΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στην Α΄ ΤΑΞΗ:

Έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας.

 • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ

Β΄ ΤΑΞΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη Β΄ ΤΑΞΗ:

Έξι (6) μαθήματα
[3 Γενικής Παιδείας + 3 Τομέα (θεωρητικά ή θεωρητικό μέρος των μεικτών μαθημάτων ή σχεδιαστικά)].

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Αρχές Λογιστικής (θεωρητικό μέρος)
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) (θεωρητικό μέρος)
 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (θεωρητικό μέρος)
 • Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (θεωρητικό μέρος)

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές (θεωρητικό μέρος)
 • Μηχανική -Αντοχή Υλικών
 • Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές (θεωρητικό μέρος)

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (θεωρητικό μέρος)
 • Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (θεωρητικό μέρος)
 • Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (θεωρητικό μέρος)

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη Γ΄ ΤΑΞΗ

Έξι (6) μαθήματα
[2 Γενικής Παιδείας + 4 Ειδικότητας (θεωρητικά ή θεωρητικό μέρος των μεικτών μαθημάτων ή σχεδιαστικά)].

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 •  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ΑΛΓΕΒΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Φορολογική Πρακτική (θεωρητικό μέρος)
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (θεωρητικό μέρος)

β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων (θεωρητικό μέρος)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (θεωρητικό μέρος)

γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή) (θεωρητικό μέρος)
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών (θεωρητικό μέρος)
 • Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών (θεωρητικό μέρος)

2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • Ηλεκτροτεχνία 2
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 (θεωρητικό μέρος)
 • Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογικής (θεωρητικό μέρος)

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Συστήματα Αυτοκινήτου (θεωρητικό μέρος)
 • Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (θεωρητικό μέρος)

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς