Οργάνωση & Διαχείριση Αποθηκών – Logistics

Οργάνωση & Διαχείριση Αποθηκών – Logistics

Εφοδιαστική αλυσίδα.
Ενότητα Αποθήκη

Τοποθεσία αποθήκης 

Η τοποθεσία που θα επιλέξουμε για την αποθήκη μας είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε. Η σωστή τοποθεσία  καθορίζεται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στην κατάλληλη επιλογή.

Αποφάσεις Επιλογής Θέσης στον τομέα της Βιομηχανίας (Προσανατολισμός προς το Κόστος):

¨  Μικρή μεταβολή των εσόδων μεταξύ θέσεων

¨  Η θέση είναι σημαντικός  παράγοντας κόστους

¨  Επηρεάζει τα κόστη μεταφοράς  και παραγωγής (π.χ. εργασίας)

¨   Τα κόστη διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών θέσεων

Αποφάσεις Επιλογής Θέσης στον τομέα των Υπηρεσιών (Προσανατολισμός προς τα Έσοδα):

¨   Η θέση είναι σημαντικός  παράγοντας εσόδων    

¨   Επηρεάζει το μέγεθος  επαφής με τους πελάτες

¨   Επηρεάζει τον όγκο εργασιών

 Πώς η Χώρα επηρεάζει τη θέση;

¨     Νόμοι κράτους, νοοτροπία, πολιτικοί κίνδυνοι, κίνητρα

¨     Κουλτούρα οικονομία

¨     Θέση της Αγοράς

¨     Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, νοοτροπία, παραγωγικότητα και κόστη

¨     Διαθεσιμότητα προμηθευτώνδικτύου επικοινωνιώνενέργειας

¨     Συνάλλαγμα, κίνδυνοι από πληθωρισμό, υποτίμηση του εθνικού νομίσματος

 Πως η Περιοχή επηρεάζει τη θέση;

¨     Ελκυστικότητα της περιοχής (κουλτούρα, φόροι, κλίμα, κλπ.)

¨     Εργατικό δυναμικό, διαθεσιμότητα,  κόστη, νοοτροπία, συνδικαλισμός 

¨     Κόστη και διαθεσιμότητα διευκολύνσεων

¨     Περιβαλλοντολογικοί κανόνες περιοχής

¨     Κρατικά κίνητρα

¨     Απόσταση από πρώτες ύλες πελάτες

¨     Κόστος αγοράς γης, κατασκευών, κ.α.

 Πώς η τοποθεσία επηρεάζει την τελική επιλογή της θέσης;

¨     Μέγεθος και κόστος οικοπέδων

¨     Εγγύτητα σε αεροδρόμια, τρένα, εθνικές οδούς, λιμάνια

¨     Περιορισμοί ζώνη

¨     Απόσταση από αναγκαίες υπηρεσίες & προμηθευτές

¨     Θέματα επίδρασης του περιβάλλοντος

https://sites.google.com/site/logistike2810/home

Σχεδίαση αποθήκης

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση και χωροθέτηση του κτιρίου της αποθήκης περιλαμβάνει τον καθορισμό των ορίων της οικοδομήσιμης ζώνης, το σχεδιασμό των διαδρομών (δρόμων διέλευσης) φορτηγών φορτοεκφόρτωσης, τον καθορισμό του πλήθους και θέσης των βιομηχανικών θυρών, και φυσικά το χωρισμό του κτιρίου σε διακριτά τμήματα / χώροι με κριτήριο τον λειτουργικό σχεδιασμό της αποθήκης. Οι απαραίτητοι χώροι που θα πρέπει να διαθέτει κάθε αποθήκη θα πρέπει να είναι οι εξής:

  • Χώρος αποθήκευσης
  • Χώρος Διοικητικών υπηρεσιών 
  • Χώρος Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Χώρος Συσκευασίας – Τυποποίησης

 

Συστήματα αποθήκευσης

Η επιλογή συστημάτων μόνιμης αποθήκευσης είναι από τις βασικότερες αποφάσεις που λαμβάνει ο Υπεύθυνος Logistics. Η απόκτηση του συστήματος αποθήκευσης απαιτεί σημαντικό κόστος επένδυσης και συνοδεύει την επιχείρηση για πολλά χρόνια. Σήμερα η αγορά προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λύσεων που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κύριες ομάδες:

1. Στοίβαξη. 

2. Ράφια. 

3. Ειδικά συστήματα αποθήκευσης.

Φιλοσοφία αποθήκευσης

Κατά την αποθήκευση η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει για κάθε προϊόν ή για κάθε ομάδα προϊόντων τη φιλοσοφία διαχείρισης τους (και συγκεκριμένα του χρόνου και τρόπου εξαγωγής τους από την αποθήκη). Η σωστή επιλογή τις περισσότερες φορές εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την φύση των προϊόντων.

 Το παρακάτω βίντεο δείχνει με απλό τρόπο τη χρησιμότητα και τη διαδικασία της κάθε φιλοσοφίας.

Αφήστε μια απάντηση