Παλιές ανακοινώσεις 2012-2013

27/04/2013 : Εξεταστέα ύλη μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2012-13

Α΄ ΕΠΑ.Λ.

Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
——————————————————————————————————————-

13/04/2013 : Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2012-13

ΤΡΙΤΗ   21-5-2013  -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ  23-5-2013 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΔΕΥΤΕΡΑ  3-6-2013 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ   5-6-2013 -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

——————————————————————————————————————-

13/04/2013 : Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2012-2013
Σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας για το διδακτικό έτος 2012-2013 ορίζεται η 15η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 37168/Γ2/15-03-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 745 Β΄).

——————————————————————————————————————-

07/12/2012 : Διευκρινίσεις για το ?άθη?α Αρχές Οικονο?ικής Θεωρίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: Β45Χ9-ΟΚΕ :

«Υπενθυ?ίζεται ότι όσοι ?αθητές έχουν ήδη επιλέξει ως ?άθη?α επιλογής στο σχολείο τους το ?άθη?α Αρχές Οικονο?ικής Θεωρίας, θα δηλώσουν το Φεβρουάριο ?ε την Αίτηση-?ήλωση αν θα το εξεταστούν πανελλαδικά ή όχι. Αν ?εν δηλώσουν ότι θα το εξεταστούν πανελλαδικά (άρα έχοντας υποχρεωτικά επιλέξει και το ?άθη?α Μαθη?ατικά και Στοιχεία Στατιστικής), τότε θα ?πορούν να δηλώσουν και το 5ο επιστη?ονικό πεδίο. Αντίθετα, αν δεν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά στο ?άθη?α Αρχές Οικονο?ικής Θεωρίας, τότε θα το εξεταστούν ενδοσχολικά και δεν θα ?πορέσουν να δηλώσουν το 5ο επιστη?ονικό πεδίο»

———————————————————————————————————————

01/12/2012 : Προγραμματισμός  διαγωνισμάτων

10/01/2013 , Πρόχειρο διαγώνισμα στο Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου  (Β΄ΕΠΑ.Λ.)

14/12/2012 , Πρόχειρο διαγώνισμα στις Δημόσιες Σχέσεις  (Γ΄ΕΠΑ.Λ.)

13/12/2012 , Πρόχειρο διαγώνισμα στο Αστικό δίκαιο  (Β΄ΕΠΑ.Λ.)

12/12/2012 , Πρόχειρο διαγώνισμα στο Οργάνωση αρχείου (Γ΄ΕΠΑ.Λ.)

10/12/2012 , Πρόχειρο διαγώνισμα στο Αρχές Οικονομίας  (Α΄ΕΠΑ.Λ.)

10/12/2012 ,  Πρόχειρο διαγώνισμα στο Α.Ο.Θ.  (Γ΄ΕΠΑ.Λ.)

04/12/2012 ,  Πρόχειρο διαγώνισμα στο Αρχές γενικής λογιστικής  (Β΄ΕΠΑ.Λ.)

03/12/2012 , Πρόχειρο διαγώνισμα στο Α.Ο.Δ.Ε. (Γ΄ΕΠΑ.Λ.)

———————————————————————————————————————

20/10/2012 : Η εξεταστέα ύλη των επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ  για τις πανελλήνιες εξετάσεις : Α.Ο.Δ.Ε.  για το 2012-2013 & Α.Ο.Θ.  για το 2012 – 2013

———————————————————————————————————————
08/10/2012 : Εδώ μπορείτε να δείτε τις βάσεις των ΕΠΑ. Λ. για το 2012

———————————————————————————————————————

30/09/2012 : Παρακαλούνται οι μαθητές της Γ τάξης να επιστρέψουν τα βιβλία των μαθημάτων – Αστικό και εργατικό δίκαιο – Εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό – Οικονομικά μαθηματικά . Τα βιβλία αυτά θα σας επιστραφούν μόλις παραλάβουμε τα νέα βιβλία από το υπουργείο παιδείας. ( προορίζονται για τους μαθητές της Β τάξης ).

———————————————————————————————————————

01/06/2012 : Οι μαθητές της Β  και Γ οικονομίας , παρακαλούνται να επιστρέψουν τα βιβλία τους .