Πως μπορώ να κατοχυρώσω την επωνυμία μου;

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Λογιστικής (εργασία) πρέπει να επιλέξουμε την επωνυμία που πρέπει να έχει η εταιρία μας. Πριν επιλέξετε την επωνυμίας σας, διαβάστε τα παρακάτω :

Υπάρχει εν γένει μια σύγχυση για τις έννοιες επωνυμία, εμπορικό σήμα, και domain name και παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση για τις διαφορές μεταξύ των εννοιών αυτών και τη λειτουργία τους μέσα σε ένα business plan. Η ανάλυση των εννοιών αυτών με εφαρμογή τους σε ένα απτό παράδειγμα κρίνεται δόκιμη.

Ας υποθέσουμε λοιπόν οτι ο Κ. ασχολείται με την παραγωγή και εμπόριο αναψυκτικών αποκλειστικά με ελληνικά φρούτα. Μαζί με άλλους δύο συνεργάτες του, επιθυμεί να συστήσει μια εταιρεία ώστε να προωθήσει τα προϊόντα του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αποφασίσει για τα παρακάτω στοιχεία:

  • Όνομα εταιρείας (Company name)

To όνομα της εταιρείας είναι το όνομα με το οποίο καταχωρείται η εταιρεία στο εκάστοτε αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο. Το όνομα αυτό αναγράφεται και στο καταστατικό της εταιρείας. Σε αυτή τη περίπτωση ας υποθέσουμε οτι το όνομα θα είναι «Fresh Bubbles Ltd Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίου Αναψυκτικών και Ποτών».

Το όνομα κάθε εταιρείας δεν προστατεύεται ως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση πριν εγγραφεί μια νέα εταιρεία στο Επιμελητήριο γίνεται προέλεγχος επωνυμίας ώστε να μην υπάρχουν δύο εταιρείες με ίδιο company name.

  • Εμπορική επωνυμία (Business name)

Είναι το όνομα με το οποίο εμφανίζεται η εταιρεία στην αγορά . Ας υποθέσουμε λοιπόν οτι το business name της περίπτωσης μας είναι το «Fresh Bubbles». Η εμπορική επωνυμία δεν είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί. Η εταιρεία αποκτά δικαιώματα με την χρήση της στο εμπόριο.

Προαιρετική δημοσιότητα είναι η καταχώρηση της εμπορικής επωνυμίας στο κατά τόπον αρμόδιο Επιμελητήριο, η οποία όμως δεν κατοχυρώνει, απλά καταχωρεί στο μητρώο.

Πιθανή σύγκρουση με άλλη εταιρεία σε αυτό το τομέα, ενδεχομένως να επιλύεται με εφαρμογή των κανόνων Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Εμπορικό Σήμα (trademark)

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης, δηλαδή του διακριτικού γνωρίσματος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για να παρουσιαστεί στο καταναλωτικό κοινό και να διακρίνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της, αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση από τις δύο ανωτέρω.

Στο δικό μας παράδειγμα το εμπορικό σήμα της Fresh Bubbles LTD μπορεί να είναι μια εικόνα με πολύχρωμες φυσσαλίδες και από κάτω τις λέξεις Fresh Bubbles. Είναι δηλαδή η εικόνα που θα βλέπει ο καταναλωτής πάνω στα μπουκάλια προφανώς με το προϊόν και σε οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας.

Υπάρχει περίπτωση το σήμα να μην έχει καμία σχέση με το όνομα της εταιρείας, για παράδειγμα να είναι απλά μια πρωτότυπη εικόνα με αρχικά γράμματα, ιδιαίτερη γραφιστική κ.τ.λ. Και στη περίπτωση αυτή όμως θα χρησιμεύει ώστε να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές για ποιο προϊόν πρόκειται και να το προτιμούν από άλλα του ίδιου κλάδου.

Ο Κ και οι συνεργάτες του μπορούν να κατοχυρώσουν το σήμα είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε στο όνομα της εταιρείας. Η κατοχύρωση μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και διεθνώς.

Domain name (Ονομα Χώρου)

Είναι ένα όνομα-διεύθυνση που μας παραπέμπει σε κάποιον δικτυακό τόπο (Web site). Το domain name μπορεί να θεωρηθεί ως η διεύθυνσή στο Internet, σαν μια ταυτότητα για το διαδίκτυο. Ουδεμία σχέση έχει το domain name με το εμπορικό σήμα μιας εταιρείας παρόλο που λεκτικά ενδεχομένως να ταυτίζονται

Ένα όνομα χώρου είναι ένα μοναδικό όνομα για έναν δικτυακό τόπο (Web site). Για παράδειγμα, η εταιρεία του παραδείγματός μας θα έχει domain name www.freshbubbles.com (link is external).

To όνομα χώρου αγοράζεται, κατοχυρώνεται στον δικαιούχο του όταν   καταγράφεται σ’ έναν μεγάλο κατάλογο ονομάτων (domain name register). Η εγγραφή αυτή υπόκειται στην ανανέωση συνδρομής.

Στη περίπτωση των domain names ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ο,τι το όνομα fresh bubbles μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό σήμα και από άλλους για διαφορετικούς κλάδους προϊόντων (πχ για τηλεοπτική εκπομπή) χωρίς αυτό να θίγει την εταιρεία που παράγει αναψυκτικά (εδώ όμως ενδεχομένως να υπάρχουν εξαιρέσεις που άπτονται και στο δίκαιο του ανταγωνισμού)

Το domain name αντιθέτως το «προλαβαίνει» και δικαιούται να το χρησιμοποιεί όποια εταιρεία το αγοράσει πρώτη και καμία άλλη εταιρεία δε μπορεί να χρησιμποιήσει το ίδιο.

Επομένως, όταν μια εταιρεία βρίσκεται στα «σκαριά», είναι χρήσιμο όχι μόνο να γίνονται απόλυτα κατανοητές οι παραπάνω έννοιες αλλά και να παρέχονται οι κατάλληλες συμβουλές ώστε η κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται στο νομικό πλαίσιο που αρμόζει αλλά και να προστατεύεται με βάση τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.

Πηγή : https://www.eea.gr/  .  Της Σοφίας Α. Γεωργιάδη

Επισκεφτείτε το link https://eyms.businessportal.gr/bnames/ και βήμα – βήμα ελέγξτε αν έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο που σκέφτεστε!

Αφήστε μια απάντηση