Πως γίνεται η αξιολόγηση σας

Πως γίνεται η αξιολόγηση σας

Καταρχήν, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη ιστοσελίδας economics.mysch.gr  στην οποία μπορείτε να βλέπετε, σε εβδομαδιαία βάση (ανά ημέρα) την πορεία σας, στα μαθήματα που σας διδάσκουμε.

Για να δείτε τη βαθμολογία σας απαιτείται κωδικός πρόσβασης, τον οποίο και θα σας ανακοινώσουμε προσωπικά, στην αρχή της σχολικής χρόνιας. Δίπλα στον βαθμό υπάρχει και ένας αριθμός με δύο δεκαδικά που ονομάζεται συντελεστής .

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ σημαντικός γιατί δίνει και τη βαρύτητα του βαθμού που παίρνετε στη συγκεκριμένη ημερομηνία, στο συγκεκριμένο μάθημα.

Το 14 που έχετε γράψει στο πρόχειρο διαγώνισμα σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο συντελεστή από το 18 που έχετε πάρει σε μία προφορική εξέταση στη διάρκεια της σχολικής χρόνιας με αποτέλεσμα να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τον τελικό βαθμό σας.

Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος των αξιολογήσεων και είναι σταθερός για κάθε τέτοια αξιολόγηση.

Παρακαλώ να συμβουλευτείτε των κάτωθι πίνακα, για το είδος των αξιολογήσεων και τους αντίστοιχους συντελεστές που έχουν.

α/α Είδος Εξέτασης Συντελεστής Περιγραφή
1.1. Συμμετοχή στο μάθημα 0,1 Συμμετοχή  / Συμβολή του μαθητή στο μάθημα
2.1. Προφορικά στο μάθημα της ημέρας 0,3 Προφορική ενδιάμεση εξέταση (παραδοσιακή)
2.2. Προφορικά στο μάθημα της παράδοσης 0,2 Προφορική ενδιάμεση εξέταση (παραδοσιακή)
3.1. Γραπτά στο μάθημα της ημέρας 0,9 Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (παραδοσιακή)
3.2. Γραπτά στο μάθημα της παράδοσης 0,4 Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (παραδοσιακή)
3.3. Ατομική / Ομαδική γραπτή εργασία με ανοικτά βιβλία ή με συνεργασία 0,3 Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (παραδοσιακή)
4.1. Πρόχειρο Διαγώνισμα 1,3 Πρόχειρο Διαγώνισμα
5.1. Παρουσία χωρίς βιβλίο στην τάξη 0,1 Συνέπεια
5.2. Αργοπορία προσέλευσης στο μάθημα 0,1 Συνέπεια
6.1. Ομιλίες & Οχλαγωγία άσχετη με το μάθημα 0,2 Συμπεριφορά
6.2. Ενασχόληση με κινητό τηλέφωνο / Διάβασμα άσχετων προς το μάθημα εντύπων 0,4 Συμπεριφορά
6.3. Απρεπή ή προσβλητική συμπεριφορά 0,5 Συμπεριφορά
6.4. Σκασιαρχείο / Κοπάνα 0,1 Συμπεριφορά
7.1. Εργασία στο μάθημα / Σύντομη 0,5 Εργασίες
7.2. Εργασία στο μάθημα / Εκτενής 1,3 Εργασίες

Στις εργασίες στο μάθημα / Εκτενής αν δεν παραδώσει ο μαθητής το 60% και πάνω των εργασιών αυτών, τότε βαθμολογείται με βαθμό κάτω από τη βάση στο τετράμηνο.

Φάκελος μαθητή :

Κάθε μαθητής πρέπει να έχει έναν ατομικό φάκελο επίδοσης. Ο φάκελος αυτός υπάρχει με ευθύνη του μαθητή. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι : α. Το παρόν έγγραφο (αξιολόγηση)  β. Όλα τα ΤΕΣΤ καθώς και τα πρόχειρα διαγωνίσματα  γ. Όλες τις εργασίες   δ. Μία εκτύπωση (πρόσφατη) από την ιστοσελίδα με την αναλυτική  βαθμολογία  ε. Το τετράδιο του μαθητή  στ. Τους κωδικούς πρόσβασης

 

Τετράδιο μαθητή :

Ο μαθητής θα πρέπει να έχει ένα τετράδιο με θέματα (όσα και τα μαθήματα που σας κάνουμε). Σε κάθε θέμα θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος. Το τετράδιο θα χρησιμεύει για την καταγραφή  ορισμών, όρων, ασκήσεων.

 

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς ,  που το προετοιμάζουν !!!