Πρόχειρο διαγώνισμα α΄ τετραμήνου 2013-2014

Ημερομηνία Τάξη Μάθημα
02/12/2013 Β΄ ΕΠΑ.Λ. Αρχές Αστικού και Εργατικού δικαίου
03/12/2013 Γ΄ΕΠΑ.Λ. Α.Ο.Δ.Ε
03/12/2013 Α΄ΕΠΑ.Λ. Α.Ο.Δ.Ε.
12/12/2013 Γ΄ΕΠΑ.Λ. Αρχές οργάνωσης αρχείου και γραφείου (έχει αναβληθεί)
16/12/2013 Β΄ΕΠΑ.Λ. Αρχές Γενικής Λογιστικής
20/01/2013 Β΄ΕΠΑ.Λ. Γραφείου Εργασίες Σύγχρονου
23/01/2013 Γ΄ΕΠΑ.Λ. Δημόσιες Σχέσεις