Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου Γ΄ ΓΕΛ Κέας

14/01/2014 θα γράψουμε πρόχειρο διαγώνισμα στο μάθημα Α.Ο.Δ.Ε.

Η ύλη του διαγωνίσματος θα ανακοινωθεί στην παρούσα ανακοίνωση, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος

ΠΕ 18.02 Διοίκηση Επιχειρήσεων