Πρόγραμμα

Πρόγραμμα 04/04/2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Είναι το ίδιο με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόγραμμα Β ΕΠΑ.Λ.

Πρόγραμμα Γ ΕΠΑ.Λ.

γ_Μ

Α.Ο.Δ.Ε. = Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Α.Ο.Θ. = Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ο.Λ.Ξ.Ε =  Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
Ο.Λ.Τ.Ε. = Οργάνωση και Λειτουργία τουριστικών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα καθηγητών