Προγραμματισμός πρόχειρων διαγωνισμάτων 2023-2024

Προγραμματισμός πρόχειρων διαγωνισμάτων 2023-2024

Β’ ΕΠΑ.Λ.

Παρασκευή 1/12/2023 Σ. Συναλλαγές – Ύλη από 32 σελίδα έως 49 σελίδα.

Δευτέρα 4/12/2023 Οικονομικά Μαθηματικά

Παρασκευή 8/12/2023 Αρχές Λογιστικής

Δευτέρα 11/12/2023 Αρχές Μάρκετινγκ

Κεφάλαιο 1ο 1.1.1  Έννοιά και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ 14-16
Κεφάλαιο 1ο 1.1.2  Το περιεχόμενο του μάρκετινγκ 16-18
Κεφάλαιο 1ο 1.1.3  Μίγμα Μάρκετινγκ και ανταγωνισμός 17-18
Κεφάλαιο 1ο 1.2  Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ 18-21
Κεφάλαιο 1ο 1.3  Οικονομική σημασία του μάρκετινγκ 21-24
Κεφάλαιο 1ο 1.4  Οι κατηγορίες του Μάρκετινγκ 24-27
Κεφάλαιο 1ο 1.5  Μάρκετινγκ και περιβάλλον 27-30
Κεφάλαιο 1ο 1.6  Το προφίλ του στελέχους μάρκετινγκ 30-33

Κεφάλαιο 3ο 3.1  Συμπεριφορά του καταναλωτή 68-69
Κεφάλαιο 3ο 3.2  Γενικό πρότυπο συμπεριφοράς καταναλωτή 70-70
Κεφάλαιο 3ο 3.3  Υποδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς 71-77

Παρασκευή 15/12/2023 Αρχές Εφοδιαστικής

Κεφάλαιο 1ο 1.1  Εννοιολογική προσέγγιση 05-08
Κεφάλαιο 1ο 1.2  Αντικείμενο Διοίκησης Logistics 08-13

Κεφάλαιο 1ο 1.4  Σημαντικότητα Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσ 18-21

Κεφάλαιο 3ο 3.1  Διοίκηση Logistics και Εξυπηρέτηση πελατών 29-34

Κεφάλαιο 4ο 4.1  Εννοιολογική προσέγγιση – Προμήθειες 35-37
Κεφάλαιο 4ο 4.2  Προμηθευτικός Κύκλος 37-38
Κεφάλαιο 4ο 4.3  Αξιολόγηση προμηθευτών 39-41

Γ’ ΕΠΑ.Λ.

08/01/2024 ΑΟΔΕ

1ο και 2ο κεφάλαιο

Αφήστε μια απάντηση