Συμπλήρωση εντύπου πανελλαδικές 2019

Θα ήθελα να κατεβάσετε το έντυπο που σας επυσυνάπτω και να το συπληρώσετε με τα στοιχεία της ταυτότητας / διαβατηρίου σας (ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) – Όπως αυτά αναγράφονται (γράφονται) στην ταυτότητα/διαβατήριο.

Από την Τρίτη σε ομάδες (2-3 ατόμων) να ερχόσαστε ώστε να κάνω την καταχώρηση στο σύστημα.

Οι Ομάδες θα είναι, Ομάδα 1 : Οικονομία 26/03 – Ομάδα 2 : Πληροφορική 27/3  – Ομάδα 3 Ηλεκτρολογία 28/3 – Ομάδα 4 Μηχανολογία 29/3.  Ο Μπανούση Τζεϊση θα αναλάβει τον συντονισμό.

Σας Ευχαριστώ