Θα έρθουμε σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες των Εγγράφων της Google

Αν και ξεκίνησε ως μια μηχανή αναζήτησης, τα τελευταία χρόνια η Google έχει καταφέρει να αναπτύξει (ή/και να εξαγοράσει) μια σειρά από εφαρμογές που αφορούν πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Google Earth, Blogger, Android, Google+ και άλλες. Μια από τις εφαρμογές που αναπτύσσονται ραγδαία και αποκτούν συνεχώς καινούριους χρήστες είναι τα Google Έγγραφα.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα έρθουμε σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες των Εγγράφων:

1. Δημιουργία ενός εγγράφου και επεξεργασία του από κοινού με άλλους

2. Δημιουργία ενός ερωτηματολογίου και ανάλυση των αποτελεσμάτων

3. Δημιουργία μιας απλής παρουσίασης

4. Δημιουργία ενός σχεδίου

Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι δύο:

– Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή στα έγγραφά του.

– Υπάρχει η δυνατότητα τα έγγραφα να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες προκειμένου να γίνει από κοινού επεξεργασία τους

Τα Έγγραφα της Google βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης που περιλαμβάνει διαρκώς την προσθήκη νέων λειτουργιών και χαρακτηριστικών. Είναι γεγονός ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις γνωστές σουίτες γραφείου (π.χ. Ms Office, Openoffice, LibreOffice), αλλά αποτελούν ένα αξιόπιστο υποκατάστατό τους.

——————————————————————————————————————

1. Για να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα έγγραφα της Google πηγαίνουμε στην διεύθυνση https://drive.google.com. Για να συνδεθούμε χρησιμοποιούμε τους κωδικούς που φτιάξαμε στη δραστηριότητα Δημιουργία λογαριασμού στο Google.

Αφού συνδεθούμε μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας έγγραφα. Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα Έγγραφο Κειμένου και να το επεξεργαστείτε με ένα συμμαθητή σας. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να πατήσετε αρχικά Δημιουργία και από το μενού που εμφανίζεται Έγγραφο.


    Μόλις κάνετε αυτή την επιλογή, σας εμφανίζεται ένα κενό έγγραφο κειμένου. Όπως θα παρατηρήσετε το περιβάλλον του εγγράφου είναι παρόμοιο με το περιβάλλον των εγγράφων στις γνωστές μας σουίτες γραφείου, όπως τα Ms Office, OpenOffice, Libre Office. Το μενού επιλογών που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας περιέχει πλήθος επιλογών για την επεξεργασία των κειμένων σας. Εμείς θα θέλαμε να δημιουργήσετε ένα κείμενο με θέμα  “Το νησί μου”.

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εβδομάδας, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των Εγγράφων της Google είναι η δυνατότητα επεξεργασίας τους από διαφορετικούς χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να κάνετε Κοινή Χρήση του εγγράφου που μόλις δημιουργήσατε σε ένα συμμαθητή σας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Κοινή Χρήση που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης σας.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε σε ποιους θα είναι ορατό το έγγραφο σας. Πατώντας πάνω στην Αλλαγή βλέπετε τρεις επιλογές που έχετε αναφορικά με τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης. Αν επιλέξετε Δημόσια στον ιστό τότε το έγγραφο σας θα είναι ορατό από όλους στο διαδίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε να είναι ορατό το έγγραφο σας για Οποιονδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο ή να είναι Ιδιωτικό, ορατό δηλαδή σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία διαθέτουν ρητή άδεια πρόσβασης. Την άδεια πρόσβασης την παρέχετε εσείς προσθέτωντας τα email των ατόμων που θέλετε να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο σας. Επιλέγετε λοιπόν Ιδιωτικό και Αποθήκευση.

Στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από τις λέξεις Προσθέστε Άτομα, γράφετε τα email των συναδέλφων στους οποίους θέλετε να κάνετε Κοινή Χρήση του Εγγράφου. Φροντίστε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ειδοποίηση Ατόμων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι συνάδελφοί σας για την κοινοποίηση. Έπειτα πατήστε Κοινή Χρήση και Αποθήκευση και στη συνέχεια Τέλος.

Προσοχή: Για διευκόλυνση όλων, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε τα gmail των συμμαθητών  σας. Αν δεν υπάρχουν στο προφίλ τους μπορείτε να τα μάθετε επικοινωνώντας μαζί τους  .

Αφού γίνει αυτό θα πρέπει να κάνετε το έγγραφο κοινή χρήση στον καθηγητή σας (και πάλι gmail) με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω

——————————————————————————————————————

2.  Πηγαίνουμε στην διεύθυνση https://drive.google.com/ και συνδεόμαστε με τους κωδικούς που φτιάξαμε στην Δημιουργία λογαριασμού στο Google.

Αφού συνδεθούμε μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας έγγραφα. Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να δημιουργήσετε έναΕρωτηματολόγιο το οποίο θα στείλετε σε μέλη της ομάδας σας να συμπληρώσουν. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να πατήσετε αρχικάΔημιουργία και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγετε φόρμα.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του ερωτηματολογίου σας πατώντας στο κουμπί Θέμα.

Στο πλαίσιο “Φόρμα χωρίς τίτλο” δίνετε ένα όνομα στο ερωτηματολόγιό σας και αρχίζετε την εισαγωγή ερωτήσεων. Στο πλαίσιο Τίτλος ερώτησηςδιατυπώνετε την ερώτηση που θέλετε να απευθύνετε στους μαθητές σας. Αν θέλετε πρόσθετετε κάποια βοήθεια-καθοδήγηση στο αντίστοιχο πλαίσιο και ακριβώς από κάτω ορίζετε τον Τύπο της ερώτησης.

Τύποι ερωτήσεων
Η ερώτηση μπορεί να ζητάει από τους μαθητές μια μικρή απάντηση, τύπος Κείμενο ή μια μεγαλύτερη απάντηση, τύπος Κείμενο παραγράφου
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ερώτηση Πολλαπλής επιλογής ή Πλαισίου ελέγχου. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζετε έναν αριθμό επιλογών και με βάση την ερώτηση οι μαθητές θα πρέπει να διαλέξουν τη σωστή κατά την κρίση τους απάντηση. Στην περίπτωση της πολλαπλής επιλογής μόνο μια απάντηση είναι αποδεκτή, ενώ στην περίπτωση του πλαισιου ελέγχου περισσότερες από μια απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές. 
Ο τύπος ερώτησης Επιλέξτε από μια λίστα προϋποθέτει τον ορισμό μιας λίστας επιλογών (πτυσσόμενο μενού) από τις οποίες ο μαθητής θα διαλέγει εκείνη που θεωρεί σωστή. 
Στον τύπο ερώτησης Κλίμακα υπάρχει ένα εύρος τιμών από 1 έως 5 όπου μπορείτε να δώσετε έναν χαρακτηρισμό για τις δύο ακραίες τιμές, για παράδειγμα για την τιμή 1  πολύ κακό και για την τιμή 5 πολύ καλό. 
Τέλος υπάρχει και ο τύπος ερώτησης πλέγμα όπου ορίζετε στήλες και προσθέτετε δεδομένα ως επιλογές, αντιστοιχίζοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα των στηλών. Έτσι για παράδειγμα το πρώτο στοιχείο της στήλης Α θα αντιστοιχίζεται με το δεύτερο στοιχείο της στήλης Β, το τρίτο στοιχείο της  στήλης Α θα αντιστοιχίζεται με το πρώτο στοιχείο της στήλης Β κ.τ.λ.

Για να προσθέσετε ερωτήσεις πατάτε στο προσθήκη αντικειμένου λόπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Το ερωτηματολόγιό σας πρέπει να αποτελείται από πέντε ερωτήσεις (όχι όλες ίδιου τύπου).

 

Στο τέλος της σελίδας που βρίσκεστε γράφει σε ένα μαύρο πλαίσιο: “Μπορείτε να δείτε τη δημοσιευμένη φόρμα εδώ” . Αφού ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο σας πατάτε πάνω σε αυτό το κουμπί και βλεπετε την online μορφή του ερωτηματολογίου σας.

 

Για να στείλετε το ερωτηματολόγιό σας πατάτε στο κουμπί Στείλτε αυτή τη φόρμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συναδέλφων στους οποίους θέλετε να στείλετε το ερωτηματολόγιο σας και πατάτε Αποστολή.

Για να βαθμολογηθείτε για τη συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να στείλετε το ερωτηματολόγιο σας σε τουλάχιστον 4 συμμαθητές σας. Για να δείτε και να επεξεργαστείτε στη συνέχεια τις απαντήσεις των συμμετεχόντων πατάτε στο κουμπί Δείτε τις απαντήσεις (στο πάνω μέρος της σελίδας). Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να δείτε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων ή αν θέλετε να εξάγετε τις απαντήσεις σε υπολογιστικό φύλλο. Επιλέξτε το δεύτερο (Υπολογιστικό φύλλο). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνετε κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου με τον καθηγητή σας.

 

——————————————————————————————————————

3. Για να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα Google Docs πηγαίνουμε στην διεύθυνση https://docs.google.com. Για να συνδεθούμε χρησιμοποιούμε τους κωδικούς που φτιάξαμε στην Δημιουργία λογαριασμού στο Google.

Αφού συνδεθούμε μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας έγγραφα. Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να δημιουργήσετε μια παρουσίαση. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να πατήσετε αρχικά Δημιουργία και από το μενού που εμφανίζεται Παρουσίαση.

Στη σελίδα που ανοίγει βλέπετε την πρώτη διαφάνεια μιας κενής παρουσίασης της οποίας το περιβάλλον είναι παρόμοιο με το περιβάλλον των παρουσιάσεων στις γνωστές μας σουίτες γραφείου, όπως τα Ms Office, OpenOffice, Libre Office. Το μενού επιλογών που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας περιέχει πλήθος επιλογών για την επεξεργασία των παρουσίασεών σας. Εμείς θα θέλαμε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με τουλάχιστον τρεις διαφάνειες με θέμα “Το νησί μου”. 

Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης σας πατάτε στο κουμπί κοινή χρήση, όπως δείχνει και το κόκκινο βελάκι στην εικόνα που ακολουθεί.

Στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από τις λέξεις Προσθέστε Άτομα, γράφετε τα email των συμμαθητών στους οποίους θέλετε να κάνετε Κοινή Χρήση της παρουσίασης. Φροντίστε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ειδοποίηση Ατόμων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι συμμαθητές σας για την κοινοποίηση. Έπειτα πατήστε Κοινή Χρήση και Αποθήκευση και στη συνέχεια Τέλος.

Προσοχή: Για διευκόλυνση όλων, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε τα gmail των συμμαθητών σας. Αν δεν υπάρχουν στο προφίλ τους μπορείτε να τα μάθετε επικοινωνώντας μαζί τους .

Για να θεωρηθεί η εργασία ολοκληρωμένη και να βαθμολογηθεί θα πρέπει να μπουν εκτός από εσάς άλλα δύο άτομα και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή θέλουν (προσθήκη κειμένου, αλλαγή μορφοποίησης κτλ). Για να δείτε ποιος επεξεργάστηκε την παρουσίαση και με ποιον τρόπο μπορείτε να μπείτε στο μενού Αρχείο και από εκεί να επιλέξετε Εμφάνιση Ιστορικού Αναθεώρησης.

——————————————————————————————————————

4. Μια ακόμα δυνατότητα που το Google προσφέρει είναι η δημοσίευση φωτογραφιών στο Picasa.

Πηγαίνουμε στο http://gmail.com και επιλέγουμε Φωτογραφίες. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που φτιάξατε στη Δημιουργία λογαριασμού στο Google.

Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγετε Μεταφόρτωση.

Στο πλαίσιο Όνομα λευκώματος δίνετε ένα όνομα στο λεύκωμα σας. Για να προσθέσετε φωτογραφίες πατάτε στο κουμπί Επιλέξτε φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας. Από το παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε κάποια φωτογραφία που έχετε αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και πατάτε άνοιγμα. Για την προσθήκη επιπλέον φωτογραφιών πηγαίνετε στη Μεταφόρτωση περισσότερων. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε λεζάντες πηγαίνοντας πάνω στην φωτογραφία και πατώντας στην ένδειξη προσθήκη λεζάντας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία πατάτε οκ και έχετε δημιουργήσει ένα λεύκωμα φωτογραφιών στο picasa. Προκειμένου να είναι ορατό το λεύκωμα σας θα πρέπει να πατήσετε στην επεξεργασία (δεξιά στην οθόνη σας) όπως δείχνει το βελάκι στην εικόνα που ακολουθεί.

Στο παράθυρο που ανοίγει πηγαίνετε στην Ορατότητα και από το σημείο αυτό  μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης στο άλμπουμ των φωτογραφιών σας. Έτσι μπορείτε να επιτρέψετε σε συγκεκριμένους χρήστες την πρόσβαση στο λεύκωμα σας ή μπορείτε να επιλέξετε να είναι δημόσιο στον ιστό. Επιλέξτε την περιορισμένη πρόσβαση σε οποιονδήποτε διαθέτει το σύνδεσμο.

Δεξιά στην οθόνη σας υπάρχει η επιλογή Σύνδεσμος σε αυτό το λεύκωμα, πατώντας το βελάκι που βρίσκεται δεξιά, εμφανίζεται ο σύνδεσμος που έχει την μορφή https://picasaweb.google.com/107528419220020283159/nMZUdI?authuser=0&feat=directlink Με την χρήση αυτού του συνδέσμου μπορεί κάποιος να δει το άλμπουμ που φτιάξατε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες στους μαθητές σας ή ακόμα και να βάλετε έναν σύνδεσμο σε άλμπουμ φωτογραφιών του picasa στο μάθημα ή το ιστολόγιο που φτιάξατε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Για να βαθμολογηθείτε για τη συγκεκριμένη εργασία πρέπει να δημιουργήσετε ένα λεύκωμα με τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες (μπορούν να έχουν οποιοδήποτε θέμα, να είναι σχετικές με το μάθημά σας ή το blog σας ή ότι άλλο θέλετε), να προσθέσετε λεζάντες και να υποβάλετε το link στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δηλαδή πρέπει να αντιγράψετε τη διεύθυνση του λευκώματος σας (θα έχει αυτή τη μορφή https://picasaweb.google.com/107528419220020283159/nMZUdI?authuser=0&feat=directlink και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας πατώντας το βελάκι δίπλα από την επιλογή Σύνδεσμος σε αυτό το λεύκωμα) στο e-mail του καθηγητή σας.