Τι είναι τα ομόλογα;

Τι είναι τα ομόλογα;

Ομόλογο είναι ένας όρος που συναντάμε συχνά στην οικονομική γλώσσα. Βασικά, ένα ομόλογο είναι ένα χαρτοφυλάκιο που εκδίδεται από μια εταιρεία ή έναν φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με στόχο τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Οι επενδυτές αγοράζουν αυτά τα ομόλογα, προσφέροντας κεφάλαια στην εκδότρια οντότητα.

Αντί γι’ αυτό, η εταιρεία ή ο φορέας δεσμεύεται να επιστρέψει τα κεφάλαια που δανείστηκε, συνήθως μαζί με τόκους, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον.

Ένα απλό παράδειγμα ομολόγου είναι όταν μια εταιρεία χρειάζεται χρήματα για να αναπτύξει ένα νέο εργοστάσιο. Αν δεν έχει αρκετά δικά της χρήματα, μπορεί να εκδώσει ομόλογα. Οι επενδυτές αγοράζουν αυτά τα ομόλογα και η εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει το αρχικό ποσό, το κεφάλαιο, συν τόκους, σε μερικά χρόνια, όταν το εργοστάσιο αρχίσει να αποφέρει κέρδη.

Ακόμα καλύτερα :

 

Αφήστε μια απάντηση