Τραπεζικό σύστημα με απλά λόγια

Τραπεζικό σύστημα με απλά λόγια

Σήμερα όλοι γνωρίζουμε τι είναι οι τράπεζες, μιας και σίγουρα θα έχει τύχει να κάνουμε μια συναλλαγή με κάποια από αυτές. Επίσημα, ως τράπεζα ορίζεται το ίδρυμα εκείνο του οποίου δραστηριότητα είναι να συγκεντρώνει χρήματα με το να δέχεται καταθέσεις από το κοινό και έπειτα να χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για να χορηγεί δάνεια σε ιδιώτες και εταιρίες.

Σε μία οικονομία τράπεζες υπάρχουν συνήθως πολλές και πολλών ειδών μάλιστα, όπως εμπορικές, συνεταιριστικές, επενδυτικές, η κεντρική τράπεζα κ.α.. Το σύνολο των τραπεζών αυτών μιας οικονομίας, αποτελεί το Τραπεζικό της Σύστημα.

Η παρουσίαση σε pdf

Αφήστε μια απάντηση