Ύλη 2016-2017 Γ΄τάξης ΕΠΑ.Λ.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2 Η Επιχείρηση

1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης

1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της

1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1 Εισαγωγικές Έννοιες

2.2 Οργάνωση και Διοίκηση

2.3 Marketing

2.4 Διοίκηση Πωλήσεων

2.5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2.6 Διοίκηση Παραγωγής

2.7 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.2.1 Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού

3.3.1 Ηγεσία ? Βασικές έννοιες

3.3.2 Παρακίνηση

3.3.3 Δυναμική Ομάδων

3.3.4 Επικοινωνία

 

Γεωγραφία Τουρισμού

Μέρος Α: Ευρώπη- Ελλάδα, Κεφάλαια 1 έως 7

Την μελέτη περίπτωσης που εξετάσαμε .