Ύλη 2017-2018 Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ.

  1. Αρχές Οικονομίας

Οι Ερωτήσεις σας

Κεφάλαιο. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Κεφάλαιο  2: Το Οικονομικό Πρόβλημα

Κεφάλαιο  3: Η Ζήτηση Αγαθών και Υπηρεσιών

Κεφάλαιο  4: Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Κεφάλαιο  9: Εγχώριο και Εθνικό Προϊόν και Εισόδημα

Κεφάλαιο 10: Πληθωρισμός και Ανεργία

Κεφάλαιο 11: Χρήμα, Τραπεζικό Σύστημα και Χρηματιστήρια