Ύλη για το πρόχειρο διαγώνισμα στο μάθημα αρχές μάρκετινγκ

Ύλη για το πρόχειρο διαγώνισμα στο μάθημα αρχές μάρκετινγκ

Τρίτη 2/4/2024

Κεφάλαιο Ενότητα Σελίδες
Κεφάλαιο 1ο 1.1.1  Έννοι και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ 14-16
Κεφάλαιο 1ο 1.1.2 Το περιεχόμενο του μάρκετινγκ 16-18
Κεφάλαιο 1ο 1.1.3 Μίγμα Μάρκετινγκ και ανταγωνισμός 17-18
Κεφάλαιο 1ο 1.2 Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ 18-21
Κεφάλαιο 1ο 1.3 Οικονομική σημασία του μάρκετινγκ 21-24
Κεφάλαιο 1ο 1.4 Οι κατηγορίες του Μάρκετινγκ 24-27
Κεφάλαιο 1ο 1.5 Μάρκετινκ και περιβάλλον 27-30
Κεφάλαιο 1ο 1.6 Το προφίλ του στελέχους μάρκετινγκ 30-33
Κεφάλαιο 2ο 2.1 έννοια και χρησιμότητα του προγραμματισμού 40-43
Κεφάλαιο 2ο 2.5 Κατάρτιση προγραμμάτων μάρκετινγκ και έλεγχος εφαρμογής 58-63
Κεφάλαιο 3ο 3.1 Συμπεριφορά του καταναλωτή 68-69
Κεφάλαιο 3ο 3.2 Γενικό πρότυπο συμπεριφοράς καταναλωτή 70-70
Κεφάλαιο 3ο 3.3 Υποδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς 71-77
Κεφάλαιο 6ο 6.1 Η έννοια του προϊόντος 148-153
Κεφάλαιο 6ο 6.2 Κύκλος ζωής προϊοντος 154-155
Κεφάλαιο 6ο 6.4 Το νέο προϊόν και η διαδικασία ανάπτυξης του 156-159
Κεφάλαιο 6ο 6.5 Το όνομα του προϊόντος 159-161
Κεφάλαιο 6ο 6.6 Η συσκευασία του προϊόντος 161-162
Κεφάλαιο 6ο 6.7 Η ετικέτα του προϊόντος και 6.8 163-165
Κεφάλαιο 7ο 7.1 Η έννοια της τιμής – 7.2 Καθορισμός τιμής πώλησης 170-172
Κεφάλαιο 7ο 7.3 Καθορισμός τιμών βάσει του κόστους και της ζήτησης 172-173
Κεφάλαιο 7ο 7.4 Στρατηγικές και πολιτικές τιμολόγησης 173-177
Κεφάλαιο 8ο 8.1 Έννοια και σημασία του δικτύου διανομής – 8.2 Βασικοί τύποι 188-190
Κεφάλαιο 8ο 8.3 Φυσική διανομή 191-195
Κεφάλαιο 8ο 8.4 Παράγοντες εκλογής δικτύων 196-197
Κεφάλαιο 9ο 9.1 Εισαγωγή στην προώθηση 210-211
Κεφάλαιο 9ο 9.2 Αρχές της επικοινωνίας 212-213
Κεφάλαιο 9ο 9.3 Ανάπτυξη των στόχων επικοινωνίας 213-216
Κεφάλαιο 9ο 9.4 Διαδικασία επικοινωνίας και μίγμα προώθησης 216-223
Κεφάλαιο 9ο 9.5 Δαπάνες προώθησης 223-224
Κεφάλαιο 9ο 9.6 Το πρόγραμμα της προώθησης 224-226
Κεφάλαιο 9ο 9.7 Διαφήμιση 226-227
Κεφάλαιο 9ο 9.8 Προσωπικό πωλήσης – 9.9 Δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων 228-229
Κεφάλαιο 9ο 9.10 Δημοσιότητα 230-231
Κεφάλαιο 11ο 11.1 Η οργανωτική δομή του γραφείου μάρκετινγκ 258-260
Κεφάλαιο 11ο 11.3 Σχέσεις – επικοινωνία 263-267
Κεφάλαιο 11ο 11.4 Βασικές λειτουργίες του γραφείου μάρκετινγκ 267-275

Αφήστε μια απάντηση