Ύλη μαθημάτων για πρόχειρο διαγώνισμα Β΄τετραμήνου 2023

Ύλη μαθημάτων για πρόχειρο διαγώνισμα Β΄τετραμήνου 2023

Αρχές Μάρκετινγκ Β’ ΕΠΑ.Λ. 

1.1.1  Έννοια και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ 14-16

1.1.2 Το περιεχόμενο του μάρκετινγκ 16-18

1.1.3 Μίγμα Μάρκετινγκ και ανταγωνισμός 17-18

1.3 Οικονομική σημασία του μάρκετινγκ 21-24

6.1 Η έννοια του προϊόντος 148-153

6.2 Κύκλος ζωής προϊόντος  154-155

7.1 Η έννοια της τιμής – 7.2 Καθορισμός τιμής πώλησης 170-172

7.4 Στρατηγικές και πολιτικές τιμολόγησης 173-177

8.3 Φυσική διανομή 191-195

Αρχές Εφοδιαστικής Β’ ΕΠΑ.Λ.

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση 05-08

1.2 Αντικείμενο Διοίκησης Logistics 08-13

1.4 Σημαντικότητα Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 18-21

4.3 Αξιολόγηση προμηθευτών 39-41

5.1 Είδη αποθεμάτων 45-49

6.1 Αποθήκη 56-61

Α.Ο.Δ.Ε. Γ’ ΕΠΑ.Λ.

1.1 Μορφές επιχειρήσεων (νομική μορφή, μέγεθος, κλάδος παραγωγής) 16-32

1.2. Λειτουργίες της Επιχείρησης (Παραγωγική, Εμπορική, Οικονομική, Άλλες Λειτουργίες) 33-36

1.3. Η επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση. Η κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων 38-39

1.4. Το Περιβάλλον της επιχείρησης 41-45

1.5. Οι επιδιώξεις της επιχείρησης 47-50

2.2.1. Η έννοια της Διοίκησης – Εισαγωγή 66-67

2.2.2 Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων 67-68

2.2.3 Η διοίκηση ως τέχνη, επιστήμη και ως επάγγελμα 68-70

2.3. Οι γνώσεις , ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελεχών 73-75

2.4. Οργάνωση και Διοίκηση – Management 77-80

2.5. Μάρκετινγκ 83-90

2.6. Διοίκηση Πωλήσεων 94-97

2.7. Χρηματοοικονομική διοίκηση 98-100

2.8. Διοίκηση Παραγωγής 103-108

2.9. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 112-115

Αφήστε μια απάντηση