Ύλη προαγωγικών & απολυτήριων εξετάσεων Μαϊου – Ιουνίου 2013-2014

Α΄ Τάξη επαγγελματικού λυκείου

 Πολιτική Παιδεία
 ΕΝΟΤΗΤΑ  Α ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ? ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2, 3 (εκτός 3.4 -Τοπική Αυτοδιοίκηση σελ. 72,73,74)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ? ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1, 2

 

 

 Α.Ο.Δ.Ε.

Κεφάλαιο 1ο : Σελίδα 16 έως 52Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 66 έως 120

Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 125 έως 214

 

 Αρχές Λογιστικής

 Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4 (ασκήσεις βιβλίου) 

 

Β΄ Τάξη επαγγελματικού λυκείου

 Αρχές Λογιστικής

 Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4 (ασκήσεις βιβλίου)

 Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη

Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5

Εργασίες  Σύγχρονου Γραφείου

Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 37 έως 66Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 69 έως 88

Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 93 έως 106

 Αστικό & Εργατικό Δίκαιο

Αστικό ΔίκαιοΚεφάλαιο 1ο : Σελίδα 15-27

Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 29-43

Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 45-56

 

Εργατικό Δίκαιο

Κεφάλαιο 1ο : Σελίδα 15-30

Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 37-49

 

 Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό 

Εξετάζεται εργαστηριακά . wordpress – gimp – Δημιουργία τουριστικού πακέτου

 Λογιστικά Φύλλα (excel) 

Κεφάλαια  : 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 9

 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:ΚΕΦΑΛΑΙΑ   2, 3, 4 (& ασκήσεις βιβλίου)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1,3, 4( & ασκήσεις βιβλίου)

 

 

Γ΄ Τάξη επαγγελματικού λυκείου

 Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (εκτός 6.7)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (εκτός 7.3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (εκτός 8.2)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Αίτηση, Εξουσιοδότηση, Υπεύθυνη Δήλωση, Βεβαίωση εργασίας

 

 Α.Ο.Δ.Ε. 

Κεφάλαιο 1ο : Σελίδα 16 έως 52Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 66 έως 117

Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 216 έως 226

Κεφάλαιο 4ο : Σελίδα 253 έως 256

 

 Α.Ο.Θ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  7, 8, 9, 10(ύλη πανελλαδικών εξετάσεων)

 

 Δημόσιες Σχέσεις 

Κεφάλαιο 1ο : Σελίδα 17 έως 46Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 63 έως 92

 

 Οργάνωση Αρχείου & Γραφείου 

Οργάνωση ΑρχείουΚεφάλαιο 1ο : Σελίδα 1 έως 38

Κεφάλαιο 2ο : Σελίδα 39 έως 69

Κεφάλαιο 3ο : Σελίδα 70 έως 76

 

Οργάνωση Γραφείου

Κεφάλαιο 1ο : Σελίδα 1 έως 19