Βιογραφικό σημείωμα

Αφού διαβάσεις τις Σημειώσεις να απαντήσεις σε μία από τις δύο αγγελίες με ένα βιογραφικό. Το βιογραφικό να σταλεί στο email: kpapakons@sch.gr

Οι σημειώσεις έχουν γίνει παρουσίαση στην τάξη.

Βιογραφικό σημείωμα EuroPass

1. Yπάλληλο γραφείου

Περιγραφή Θέσης

Εταιρεία με έδρα στην περιοχή Ζωγράφου, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου πλήρους απασχόλησης με εμπειρία-προϋπηρεσία σε θέση «διοικητική».

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • απόφοιτη/ος γραμματείας, λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων (ΑΕΙ-ΤΕΙ).
 • Προυπηρεσία 10 ετών και άνω.
 • Γνώσεις  λογιστικές (εφορία, ΕΦΚΑ, τραπεζικές συναλλαγές, μισθοδοσία, cash flow).
 • Άριστη γνώση Μ/S OFFICE.
 • Άριστη γνώση εμπορικών προγραμμάτων.
 • Διαχείριση πελατών-προμηθευτών (παραγγελίες,υπόλοιπα).


Επιπλέον προσόντα:

 • οργάνωση γραφείου, αμεσότητα στις απαιτήσεις, πρωτοβουλία κινήσεων, σωστή αντίληψη προτεραιοτήτων.
 • Η εταιρεία αναζητεί έτοιμο άτομο υπεύθυνο, με ικανότητα στην οργάνωση γραφείου και ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Με σωστή διαχείριση σε μεγάλη επαγγελματική πίεση.
 • Με όρεξη για να μάθει (η εταιρεία έχει δικές της εφαρμογές και προγράμματα) με δεξιότητες και ικανότητες στην διοίκηση επιχείρησης και διαχείριση προσωπικού.


Η 
εταιρία προσφέρει: Μισθό – ασφάλισηΠροοπτικές μισθολογικής εξέλιξης

2. Yπάλληλος Γραφείου για το Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης (reporting) και Εσωτ. Ελέγχου

Περιγραφή Θέσης

Μεγάλη Εμπορική Εταιρεία στην περιοχή της Κηφισιάς, ζητά υπάλληλο γραφείου για την στελέχωση τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (reporting) και Εσωτερικού Ελέγχου.


Απαιτήσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Tίτλος Σπουδών Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες.
 2. Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην διαχείριση του λειτουργικού συστήματος Windows και του Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint).
 3. Προηγούμενη εμπειρία σε τμήματα reporting και controlling καθώς και γνώση στο μηχανογραφικό σύστημα SAP θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 4. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Ατομικές Ικανότητες:

 1. Yπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος, σοβαρότητα.
 2. Πνεύμα συνεργασίας, αντίληψης, κατανόησης.
 3. Διάθεση για νέες γνώσεις.
 4. Πνεύμα ομαδικότητας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Αφήστε μια απάντηση