Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον. Πλάτων Φιλόσοφος (427-347 π.Χ.)

.