Εξ αποστάσεως μαθήματα της A’ ΕΠΑΛ

Σύγχρονη επικοινωνία : Η εικονική μας τάξη θα γίνει το viber  και

α. Εικονική τάξη Παπακωνσταντίνου   β.  Εικονική τάξη Καραγεώργου

Ασύγχρονη επικοινωνία : Η σελίδα  μας.              https://pdftoimage.com/


Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πρόγραμμα

24/03/2020 Τρίτη 20:00

Παρουσιολόγιο

Υλικό για μαθητές

 

Αξιολόγηση

 


Αρχές Οικονομίας

Πρόγραμμα

09/04/2020 Πέμπτη 20:00

Παρουσιολόγιο

Υλικό για μαθητές

 

Αξιολόγηση

 

[fu-upload-form]


 

Αφήστε μια απάντηση