Εξ αποστάσεως μαθήματα της Β’ ΕΠΑΛ

Σύγχρονη επικοινωνία : Η εικονική μας τάξη θα γίνει το viber  και

α. Εικονική τάξη Παπακωνσταντίνου   β.  Εικονική τάξη Καραγεώργου

Ασύγχρονη επικοινωνία : Η σελίδα  μας.              https://pdftoimage.com/


Αρχές Γενικής Λογιστικής

Πρόγραμμα

17/03/2020 Τρίτη 10:00

Παρουσιολόγιο

12 Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σελίμι-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ. Συμμετοχή : 87,5%

Υλικό για μαθητές

17/03/2020 Σημειώσεις

Αξιολόγηση

17/03/2020  [qsm_link id=4]Click here[/qsm_link]

 

 


Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Πρόγραμμα

18/03/2020 Τρίτη 11:00

20/03/2020  Παρασκευή 10:00

27/03/2020 Παρασκευή 10:00

02/04/2020 Τετάρτη 10:00

03/04/2020 Πέμπτη  11:30

Παρουσιολόγιο

18/03/20 – 12 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι. Συμμετοχή : 87,5%

20/03/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι-Σπαχίγια. Συμμετοχή : 92,8%

27/03/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι-Σπαχίγια. Συμμετοχή : 92,8%

02/04/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι-Σπαχίγια – Μπάλα. Συμμετοχή : 100%

03/04/20 – 14 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι-Σπαχίγια-Μπάλα. Συμμετοχή : 100%

Υλικό για μαθητές

Αξιολόγηση

18/03/2020 [qsm_link id=5] Ερώτηση σχετικά με το μάθημα.[/qsm_link]

Σύγχρονες συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα

Πρόγραμμα

19/03/2020  Πέμπτη 11:00

21/03/2020 Σάββατο 10:00 – Φροντιστήριο

24/03/2020 Τρίτη 11:00

26/03/2020 Πέμπτη 11:00

06/04/2020 Δευτέρα 11:00

10/04/2020 Παρασκευή 10:30

27/04/2020 Παρασκευή 11:00

04/05/2020 Δευτέρα 11:00

Παρουσιολόγιο

19/03/20 – 12 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι. Συμμετοχή : 87,5%

24/03/20 – 14 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι-Μπάλα-Σπαχίγια. Συμμετοχή : 100%

26/03/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Μπάλα-Σπαχίγια. Συμμετοχή : 92,8%

06/04/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Μπάλα-Σπαχίγια. Συμμετοχή : 92,8%

10/04/20 – 13 Μαθητές Σεμανιάκου-Αντύπα-Γκόλτσα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σένκα-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Χοτζάϊ-Μπάλα-Σπαχίγια-Σελίμι. Συμμετοχή : 92,8%

27/04/20 – 10 Μαθητές Ξυδάκης-Ματάι-Σένκα-Γκόλτσα-Σεμανιάκου-Αντύπα-Λυριστής-Στοιχείου-Σταύρου-Σπαχίγια. Συμμετοχή 71,4%

Υλικό για μαθητές

Αξιολόγηση

 

Αρχές Μάρκετινγκ

Πρόγραμμα

23/03/2020  Δευτέρα 10:00

30/03/2020  Δευτέρα 11:00

07/04/2020  Δευτέρα 11:00

08/04/2020  Τρίτη 11:00

09/04/2020  Τετάρτη 11:00

28/04/2020  Τετάρτη 11:00

06/05/2020 Τετάρτη 11:00

Παρουσιολόγιο

23/03/20 – 12 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι – Σπαχίγια Σένκα. Συμμετοχή : 87,5%

30/03/20 – 14 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Χοτζάϊ-Σελίμι – Σπαχίγια-Σένκα – Μπάλα. Συμμετοχή : 100%

07/04/20 – 13 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος-Σελίμι – Σπαχίγια-Σένκα – Μπάλα. Συμμετοχή : 92,8%

08/04/20 – 12 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος – Γκόλτσα – Σπαχίγια-Σένκα – Μπάλα. Συμμετοχή : 85,7%

09/04/20 – 14 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος – Γκόλτσα – Σπαχίγια – Σένκα – Μπάλα – Σελίμι – Χοτζάϊ. Συμμετοχή : 100%

28/04/20 – 14 Μαθητές Αντύπα-Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-Τσάκος – Γκόλτσα – Σπαχίγια – Σένκα – Μπάλα -Σελίμι- Χοτζάϊ. Συμμετοχή : 100%

06/05/20 – 8 Μαθητές Λυριστής-Ματάϊ-Ξυδάκης-Σεμανιάκου-Σταύρου-Στοιχείου  Τόλκεν-  Σένκα – Μπάλα – Χοτζάϊ. Συμμετοχή : 57,1%

Υλικό για μαθητές

Αξιολόγηση

23/03/20 [qsm_link id=8]Εργασία για την Τιμή[/qsm_link]

28/04/20 [qsm_link id=13]Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους[/qsm_link]

28/04/20 Δραστηριότητα 2 σελίδα 185 σχολικού βιβλίου. Για ένα προϊόν να εντοπίσετε τις διαφορετικές τιμές πώλησης σε διάφορα καταστήματα και προσπαθήστε να εξηγήσετε τις διαφορές.  Προϊόν : PLAYMOBIL PIRATES ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ (70411) αξία αγοράς 69 ευρώ στο κατάστημα Α πηγή και 89,99 αξία αγοράς στο κατάστημα Β πηγή . Να απαντήσετε γραπτώς : 1. Γιατί  υπάρχει αυτή η διαφορά (θέση καταστήματος, στόχος πελατών); 2. Αφού διαβάσετε τις σημειώσεις, να εντοπίσετε ποια κατηγορία τιμολόγησης ακολουθεί το κατάστημα Α και Β αντίστοιχα. 3.  Το ίδιο προϊόν σε  Ξένη Μηχανή Αναζήτησης  και σε  Ελληνική Μηχανή Αναζήτησης τι παρατηρείτε ;

[fu-upload-form]


2 thoughts on “Εξ αποστάσεως μαθήματα της Β’ ΕΠΑΛ

 1. Τα αποτελέσματα τα επισυνάπτω στο viber.

  Είναι της μορφής :

  Η τεχνολογία παραγωγής είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν την πολιτική οικονομία. <------- Η ερώτηση.

  Answer Provided: ΣΩΣΤΟ <----- Αυτή είναι η απάντηση που δώσατε.

  Correct Answer: ΣΩΣΤΟ <----- Αυτή είναι η σωστή απάντηση.

  Comments Entered:

Αφήστε μια απάντηση