Μασούτης Logistics

 

Εργασία : Σύντομη έκθεση – ανά ομάδα δύο ατόμων (500 λέξεων) που θα ετοιμάσετε θα εξετάζει τα παρακάτω θέματα:

Τo Προφίλ και το ιστορικό της επιχείρησης.  

Την δομή – οργάνωση (οργανόγραμμα) αυτής.

Την οργάνωση συστήματος logistics.  

Τις λειτουργίες logistics που υποστηρίζει (προμήθειες, αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, μεταφορές, διανομές).  

Τον εξοπλισμό, μηχανήματα, τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη των διαδικασιών logistics.