Ανάλυση νεκρού σημείου

Νεκρό σημείο ή μεταίχμιο σε μία επιχείρηση είναι το σημείο εκείνο στο οποίο τα έσοδα της επιχείρησης είναι ίσα με τα έξοδα της.

Τα σημαντικότερα σημαντικότερα είδη δαπανών δαπανών (κόστους) είναι δύο:

Αποτέλεσμα εικόνας για επιχείρηση1.Οι σταθερά Έξοδα (δαπάνες) αποτελούνται από τα έξοδα εκείνα που
παραμένουν αμετάβλητες και ανεξάρτητες από το ύψος των πωλήσεων.
Τέτοια έξοδα αποτελούν αποτελούν τα έξοδα διοικήσεως διοικήσεως, οι αποσβέσεις αποσβέσεις, τα ενοίκια, τα ενοίκια γραφείων μηχανών, τα χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.

Ωστόσο, τα σταθερά έξοδα μπορεί να μεταβάλλονται, αλλά η μεταβολή τους να οφείλεται σε άλλες αιτίες ανεξάρτητες ανεξάρτητες από το μέγεθος μέγεθος της δραστηριότητας δραστηριότητας της επιχείρησης επιχείρησης. Επίσης, είναι δυνατόν ορισμένα έξοδα να παραμένουν σταθερά μέχρι ενός ορισμένου ύψους πωλήσεων, πέραν του οποίου απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.

2.Αντίθετα, τα  μεταβλητά έξοδα (δαπάνες) είναι ανάλογα προς το ύψος των
πωλήσεων πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών εργασιών μιας επιχείρησης επιχείρησης και τέτοιες τέτοιες είναι οι υπερωρίες κ.ο.κ.

Αποτέλεσμα εικόνας για νεκρο σημειο σε σχημα

Εύρεση τύπου με μαθηματικά:

Βήμα 1. ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ               =>

Βήμα 2. ΕΣΟΔΑ –ΕΞΟΔΑ = 0         =>

Βήμα 3. Τιμή Πώλησης * Ποσότητα – (Μεταβλητά Έξοδα + Σταθερά Έξοδα)     =>

Βήμα 4. Τιμή Πώλησης * Ποσότητα – Τιμή Αγοράς * Ποσότητα  – Σταθερά Έξοδα      =>

Βήμα 5. Ποσότητα * (Τιμή Πώλησης – Τιμή Αγοράς ) = Σταθερά Έξοδα                         =>

Απλά :       Ν.Σ. = Σ.Ε./ΤΠ-ΤΑ σε μονάδες   και     Ν.Σ. = Σ.Ε./Mup %  σε €

 

Νεκρό σημείο (Σε ποσότητα) = Σταθερά Έξοδα / Τιμή Πώλησης – Τιμή Αγοράς

(Τύπος 1)

Νεκρό σημείο (Σε τζίρο) = Σταθερά Έξοδα / Mup%

(Τύπος 2)

Στην παρούσα φάση θεωρείστε ότι οι όροι Έξοδα, Κόστος, Δαπάνες είναι το ίδιο. Στο πανεπιστήμιο θα μάθετε τις διαφορές των όρων αυτών (να μάθετε και κάτι παραπάνω και εκεί)…