Ασκήσεις excel

Ασκήσεις excel

Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα 


1. Άσκηση 

2. Άσκηση 

3. Άσκηση   

Μορφοποίηση στο Excel


α. ΤΟ ΖΥΜΑΡΑΚΙ

β. Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού

Ένα απλό τιμολόγιο στο Excel


α. Τιμολόγιο

Μία απλή μισθοδοτική κατάσταση στο Excel


α.Μισθός

Εργαζόμενοι και πολλές εγγραφές


1. Άσκηση

2. Άσκηση

Βασικές Συναρτήσεις 


α. Συναρτήσεις MS EXCEL (Θεωρία – Σημειώσεις)

β. Λογιστικά Φύλλα Google  (Β ΕΠΑΛ 24/03 Λογιστικά Φύλλα)

γ. Συναρτήσεις MS EXCEL (Θεωρία – Σημειώσεις μου)

Ασκήσεις Budgeting


α. Budget

Λογιστικά φύλλα και ανάλυση νεκρού σημείου


α. Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Ασκήσεις Πωλήσεων


α. Sales

Για αξιολόγηση


Test1 

Test2 

Test3 

Test4


 

Αφήστε μια απάντηση